Lợi nhuận trước thuế quý IV của Sacombank đạt 2.755 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, ngân hàng thu về 9.595 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 51% so với năm 2022.

Sacombank sẽ hoàn thành Đề án tái cơ cấu trong năm 2024
Sacombank sẽ hoàn thành Đề án tái cơ cấu trong năm 2024. Ảnh: T.L

Tính đến cuối năm 2023, quy mô tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 674 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 578 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3%, trong đó chú trọng tăng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) 8,8%. Cho vay đạt gần 483 nghìn tỷ đồng, tăng 10%.

Trong năm, Sacombank đưa lãi suất huy động giảm khoảng 4% so với đầu năm, mặt bằng lãi suất huy động hiện nay cao nhất chỉ xấp xỉ quanh mức 5%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất 9,11%, tỷ lệ dư nợ/vốn huy động (LDR) đạt 82,77%, tỷ lệ biên lãi thuần (NIM) 3,9%, các chỉ số ROA, ROE lần lượt đạt 1,22% và 18,30%, tăng 0,31 và 4,47%. 

Mới đây, Sacombank được Công ty cổ phần EY Việt Nam trao chứng nhận hoàn thành triển khai chuẩn mực quản lý rủi ro theo BASEL III.

Sacombank đã triển khai 131,5 ngàn tỷ đồng các gói cho vay ưu đãi lãi suất, dành 56.000 tỷ đồng cho vay lãi suất từ 3% cho hơn 3.000 doanh nghiệp tiếp cận vốn và 75.500 tỷ đồng cho vay lãi suất từ 6% cho hơn 35.000 khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn.

Một số chỉ tiêu khác cho thấy, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,1%; doanh số giao dịch qua kênh trực tuyến đạt hơn 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ…/.