Sau khi bán MWG, các ETF sẽ dồn tiền mua nhiều cổ phiếu ngân hàng và bất động sản

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 3/5.

Cụ thể các thay đổi chính trong kỳ này như sau: Chỉ số VNDiamond MWG bị loại khỏi chỉ số, thay vào đó BMP được thêm vào chỉ số kỳ này. Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Tài chính và 8 cổ phiếu khác ngoài ngành Tài chính. Ngoài ra, 10 cổ phiếu ngành Tài chính sẽ bị áp ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40% (theo quy định của HOSE).

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 15.748 tỷ đồng tại ngày 15/4/2024. Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.294 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ giảm 11,4% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 4.229 tỷ đồng và NAV tăng 19,5% so với đầu năm.

Sau khi bán MWG, các ETF sẽ dồn tiền mua nhiều cổ phiếu ngân hàng và bất động sản  - Ảnh 1

SSI Research ước tính quỹ tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: MWG bị bán ra 48,2 triệu cổ phiếu; TPB bị bán ra 5 triệu cổ phiếu; VIB, MBB, VPB cũng bị bán ra hơn 3 tiệu cổ phiếu ngoài ra có MSB bị bán ra hơn 2,5 triệu cổ phiếu; CTG và FPT cũng bị bán ra vài trăm nghìn cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, BMP được mua vào không đáng kể với 472 nghìn cổ phiếu; trong khi đó VRE được mua bổ sung nhiều nhất gần 15 triệu cổ phiếu; HDB được mua bổ sung 13,6 triệu cổ phiếu; GMD được mua bổ sung 9,6 triệu cổ phiếu; ACB được mua bổ sung 7,7 triệu cổ phiếu; REE được mua 5,9 triệu cổ phiếu; PNJ được mua bổ sung 4,9 triệu cổ phiếu; các cổ phiếu còn lại cũng được mua vài triệu cổ phiếu.

Xem thêm tại vneconomy.vn