Sau khi đánh rơi thị phần vào tay MBS và HSC, Chứng khoán Mirae Asset đã kinh doanh tụt dốc thế nào?

Thị phần môi giới quý 3/2023 trên HoSE không có nhiều sự thay đổi khi các công ty chứng khoán lớn gần như giữ nguyên vị thế, riêng MAS lùi bước. Theo đó, MBS và HSC đã lần lượt vượt qua Mirae Asset để vươn lên xếp thứ 5 và 6 với thị phần lần lượt 5,09% và 5,06%.

Ngược lại, thị phần của Mirae Asset đã giảm đáng kể từ mức 5,16% trong quý 2 xuống còn 4,71% trong quý 3 vừa qua. Trong khi đó, một công ty chứng khoán ngoại khác là KIS VN đã mở rộng thị phần từ 3,27% lên 3,34%. Các vị trí của VPS hay SSI giữ nguyên.

Cùng với việc bị đánh rớt về thị phần môi giới, Mirae Asset đã ghi nhận một quý kinh doanh giật lùi khi hầu hết các công ty khác đều báo lãi, thậm chí báo lãi tăng bằng lần như SSI, VIX, VDSC, DSC...

Trong kỳ, doanh thu hoạt động của Mirae Asset đạt 607 tỷ đồng giảm nhẹ gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãu từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ đạt 26 tỷ đồng giảm mạnh so với con số cùng kỳ năm ngoái là 60 tỷ đồng. Lỗ từ các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ 9,6 tỷ đồng. Như vậy, Mirae Asset lãi từ nghiệp vụ tự doanh 16,5 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của Mirae Asset. 
Tình hình kinh doanh của Mirae Asset. 

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 336 tỷ đồng giảm nhẹ so với năm ngoái. Doanh thu môi giới chứng khoán ghi nhận 135 tỷ đồng giảm 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí môi giới 132 tỷ đồng. Như vậy, Mirae Asset ghi nhận lãi 3 tỷ đồng từ nghiệp vụ môi giới trong khi năm ngoái lãi 4 tỷ.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, Mirae Asset báo lãi sau thuế 136 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đến nay, MAS lãi 264 tỷ đồng bằng một nửa so với năm ngoái. Năm 2023, Mirae Asset đề ra mục tiêu lãi trước thuế 852 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức 7%, như vậy, công ty chứng khoán này mới đi được một phần tư quãng đường trong khi hầu hết các công ty chứng khoán gần cán đích thành công.

Các khoản đầu tư của Mirae Asset hiện tại chủ yếu là chứng chỉ quỹ 118 tỷ đồng; chứng chỉ tiền gửi 667 tỷ đồng và trái phiếu chưa niêm yết 352 tỷ đồng. Tổng cộng giá trị các khoản đầu tư này là 1.148 tỷ đồng. Mirae Asset còn đang có 2.915 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Tổng cộng tài sản tính tới cuối tháng 9 là 20.550 tỷ đồng tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với con số đầu năm. Trong đó, khoản cho vay margin hiện tại là 15.041 tỷ đồng tăng 1.500 tỷ so với con số đầu năm.

Xem thêm tại vneconomy.vn