Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/5

* CMG: Ông Nguyễn Phước Hải, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – HOSE) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu CMG từ ngày 20/5 đến 18/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hải sẽ giảm sở hữu tại CMG xuống còn hơn 3,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,64%.

* ELC: Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, vợ ông Nguyễn Mạnh Hải – Thành viên HĐQT CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC – HOSE) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu ELC từ ngày 21/5 đến 18/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hạnh sẽ giảm sở hữu tại ELC xuống còn hơn 425.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,51%.

* VPB: Ngày 22/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (VPB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2024.

* YEG: CTCP Tập đoàn Yeah 1 (YEG – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 5,64 triệu cổ phiếu ESOP từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023.

* HAH: CTCP Đầu tư Sao Á D.C, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSSE) đã bán ra hơn 743.000 cổ phiếu HAH trong ngày 13/5. Qua đó, giảm sở hữu tại HAH xuống còn hơn 9,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,87%.

* SBA: Ngày 05/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Sông Ba (SBA – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 06/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 22%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/6/2024.

* GSP: CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế (GSP – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 5,57 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 10:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2024.

* VTO: Ngày 27/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Vận tải xăng dầu VITACO (VTO – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 28/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/6/2024.

* PPC: Công ty TNHH Năng lượng REE, cổ đông lớn của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – HOSE) đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu PPC từ ngày 21/5 đến 18/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại PPC xuống còn hơn 69,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,76%.

* CKG: Trần Quốc Trưởng, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG – HOSE) đăng ký bán 460.000 cổ phiếu CKG từ ngày 21/5 đến 19/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Trưởng sẽ giảm sở hữu tại CKG xuống còn hơn 180.900 cổ phiếu, tỷ lệ 0,19%.

* PGS: Ngày 30/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (PGS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 31/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/6/2024..

* MAS: Ông Nguyễn Thanh Đông, Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng (MAS – HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu MAS từ ngày 17/5 đến 14/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Đông đang nắm giữ hơn 11.000 cổ phiếu MAS, tỷ lệ 0,26%.

* DHT: Ông Ngô Tuấn Việt, Phó tổng giám đốc CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT – HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu DHT từ ngày 17/5 đến 14/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Việt chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DHT nào.

* MBS: CTCP Chứng khoán MB (MBS – HNX) thông qua việc phát hành hơn 109,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 4:1, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn