SHB dự kiến sử dụng gần 6 nghìn tỷ đồng chia cổ tức

Chiều 25/4, SHB họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung, trong đó bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án chia cổ tức và phương án tăng vốn điều lệ.

Tại Đại hội, Tổng giám đốc SHB thông tin với cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2023 và mức lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.900 tỷ đồng, SHB sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, tổng số tiền dự kiến dùng để chia là 1.831 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà băng này cũng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11%, tương ứng số tiền 4.029 tỷ đồng. Sau khi chia cổ tức, lợi nhuận để lại chưa phân phối sẽ là 69,4 tỷ đồng.

Hiện vốn điều lệ của SHB đang là 36.194 tỷ đồng. Ngân hàng đang hoàn tất các thủ tục để nâng vốn lên 36.629 tỷ đồng sau khi phát hành thêm 43,5 triệu cổ phiếu ESOP.

Dự kiến, sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên gần 40.658 tỷ đồng, đứng thứ 9 trong hệ thống ngành Ngân hàng. Toàn bộ nguồn vốn tăng thêm sẽ được dùng chủ yếu vào mục đích cho vay doanh nghiệp, bao gồm cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ tài sản cố định và cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án. Thời gian giải ngân dự kiến là quý III hoặc quý IV/2024 hoặc đến khi hoàn thành kế hoạch phát hành.

Đối với lo ngại của cổ đông về pha loãng cổ phiếu khi phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) SHB cho rằng, ngoài cổ tức bằng tiền mặt, ngân hàng cũng phải nâng cao sức khoẻ tài chính để tăng tính bền vững. Việc tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu cũng góp phần và phục vụ vốn đầu tư kinh doanh, phát triển mạng lưới kinh doanh, đem lại giá trị cho ngân hàng.

“Khi tăng vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư, giá trị cổ phiếu sẽ lại nâng lên. Cho nên phải song song và ưu tiên nâng cao năng lực của doanh nghiệp. Đó là tầm nhìn chiến lược trung và dài hạn”, Chủ tịch SHB khẳng định.

Về chiến lược kinh doanh năm 2024, Ban Lãnh đạo SHB nhận định, 2024 là năm tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do tình hình thế giới và căng thẳng địa chính trị, do đó, nền kinh tế trong nước sẽ có những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen.

Trong bối cảnh đó, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.286 tỷ đồng, tăng 22,2% so với mức thực hiện của năm 2023. Tổng tài sản dự kiến sẽ tăng 11,2%, lên 701.000 tỷ đồng; trong đó tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 14%, đạt 518.555 tỷ đồng. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ được kiểm soát dưới mức 3%.

Để thực hiện kế hoạch trên, nhà băng này sẽ triển khai 6 nhóm giải pháp, bao gồm: Quản trị điều hành; thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững; phát triển khách hàng; cơ chế, chính sách quản trị rủi ro; tổ chức bộ máy, nhân sự và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, SHB còn trình tới cổ đông một số nội dung quan trọng khác, trong đó có kế hoạch niêm yết trái phiếu SHB phát hành ra công chúng với số lượng 5.000 tỷ đồng mệnh giá để tăng vốn cấp 2 nhằm tăng nguồn vốn trung và dài hạn để cấp tín dụng cho khách hàng.

Xem thêm tại tapchitaichinh.vn