14:09, 29/07/2022

SHI: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021 như sau:

    Tài liệu đính kèm:
    20220729_20220729 - SHI - Giai trinh chenh lech tai BCTC Hop nhat Q2.2022.pdf
    20220729_20220729 - SHI - Giai trinh chenh lech tai BCTC Tong hop Q2.2022.pdf

    HOSE