SHI: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

SHI: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220729_20220729 - SHI - Giai trinh chenh lech tai BCTC Hop nhat Q2.2022.pdf
20220729_20220729 - SHI - Giai trinh chenh lech tai BCTC Tong hop Q2.2022.pdf

HOSE