17:48, 21/09/2022

SHI: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Nước và Môi trường Sơn Hà GM Việt Nam

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Nước và Môi trường Sơn Hà GM Việt Nam như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE