Sợi Thế Kỷ chốt giá bán cổ phiếu quỹ tối thiểu 18.300 đồng/cp

Hội đồng quản trị của CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã: STK) thông qua giá bán cổ phiếu quỹ là 18.300 đồng/cp, thấp hơn 33% so với thị giá chốt phiên 5/2 là 27.500 đồng/cp.

Phương án bán cổ phiếu quỹ này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2022. Số lượng đạt 1,5 triệu đơn vị, tương đương với 1,55% trên vốn điều lệ hiện tại. Với giá tối tối thiểu 18.300 đồng/cp, công ty dự thu 27,5 tỷ đồng trở lên.

Số tiền sau chào bán được dùng góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung vốn lưu động.

Công ty hiện nắm giữ tổng cộng 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 2,6% trên vốn điều lệ.

Trên thị trường, STK tăng giá 9% qua 1 năm (đến 5/2), khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 52.000 đơn vị.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023, Sợi Thế Kỷ có doanh thu 1.425 tỷ đồng và lãi sau thuế 87 tỷ đồng, giảm lần lượt 33% và 64% so với 2022. Mức lợi nhuận này thấp nhất 7 năm (kể từ 2017 đến nay) và chỉ thực hiện 34% kế hoạch.

Công ty thông báo dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào 28/3. Ngày chốt danh sách cổ đông là 28/2.

Xem thêm tại vietnambiz.vn