STG: Quyết định của HĐQT về việc chấp thuận bảo lãnh trả nợ thay cho các nghĩa vụ của Công ty Vietranstimex tại Techcombank

Xem thêm tại hsx.vn