Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/11

* BVH: Tập đoàn Bảo Việt (BVH – HOSE) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9,54%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 28/11/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2023.

* SBT: CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT – HOSE) thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi theo tỷ lệ 12%. Thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 15/12/2023.

* BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (BID – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 641,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:12,69 từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quý năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 29/11/2023.

* C47: CTCP Xây dựng 47 (C47 – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 3,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 30/11/2023.

* C69: Ông Phạm Văn Tùng, Phó tổng giám đốc CTCP Xây dựng 1369 (C69 – HNX) đăng ký bán 2,2 triệu cổ phiếu C69 từ ngày 17/11 đến 14/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tùng đang nắm giữ hơn 2,78 triệu cổ phiếu C69, tỷ lệ 4,5%.

* TIX: Ngày 22/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Tanimex (TIX – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2023.

* CSC: CTCP Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương (APS), cổ đông của CTCP Tập đoàn COTATA Việt Nam (CSC – HNX) đã mua vào hơn 980.000 cổ phiếu CSC từ ngày 11/10 đến 09/11. Qua đó, nâng sở hữu tại CSC lên hơn 991.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,18%.

* GKM: CTCP Chứng khoán APG, cổ đông lớn của CTCP GKM Holdings (GKM – HNX) đã bán ra 442.000 cổ phiếu GKM trong ngày 10/11. Qua đó, giảm sở hữu tại GKM xuống còn hơn 1,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,9% và không còn là cổ đông lớn của GKM.

* HHC: Ông Lê Mạnh Linh, cổ đông trong nhóm cổ đông lớn liên quan đến Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVF) tại CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HHC – HNX) đã bán ra 400.000 cổ phiếu HHC trong ngày 13/11. Qua đó, chỉ còn nắm giữ 100 cổ phiếu HHC.

* TA9: Ngày 28/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 29/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10,6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/12/2023.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn