Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/2

* HAG: Bà Đoàn Hoàng Anh, con ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG – HOSE) đã bán ra 2 triệu cổ phiếu HAG trong ngày 15/2 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Hoàng Anh đã giảm sở hữu tại HAG xuống còn 9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,97%.

* IJC: CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC – HOSE) thông báo, ngày 27/2/2024 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua hơn 125,9 triệu cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 100:50, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

* HDG: Ông Nguyễn Hoàng Trung, con ông Nguyễn Văn Tô – Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – HOSE) đã mua vào 500.000 cổ phiếu HDG từ ngày 06/2 đến 15/2. Trước giao dịch, ông Trung chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HDG nào.

* MSB: Bà Nguyễn Thu Trang, vợ ông Nguyễn Thế Minh – Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB – HOSE) đăng ký bán 245.000 cổ phiếu MSB từ ngày 21/2 đến 21/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Trang sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 66.000 cổ phiếu MSB.

* DDG: Bà Trần Kim Sa, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG – HNX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu DDG từ ngày 19/2 đến 19/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Sa đang nắm giữ hơn 2,1 triệu cổ phiếu DDG, tỷ lệ 3,51%.

* GKM: Bà Nguyễn Thị Hoa, cổ đông của CTCP GKM Holdings (GKM – HNX) đã mua vào hơn 178.000 cổ phiếu GKM trong ngày 02/2. Qua đó, nâng sở hữu tại GKM lên hơn 1,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,04%.

* STC: Ngày 08/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 của CTCP Sách và Thiết bị trường học tại TP.HCM (STC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 11/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 14%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/4/2024.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn