Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/1

* PVP: Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank, cổ đông lớn của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP – HOSE) đã bán ra 490.000 cổ phiếu PVP trong ngày 12/1. Qua đó, giảm sở hữu tại PVP xuống còn 4,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,99%.

* MWG: CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) thông qua phương án chào bán riêng lẻ số lượng cổ phiếu tương đương 5% đến 10% tổng số cổ phần của Công ty Đầu tư BHX.

* HHP: CTCP HHP Global (HHP – HOSE) thông qua việc phát hành 500.000 cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2024.

* REE: Platinum Victory Pte Ltd, cổ đông lớn của CTCP Cơ Điện Lạnh (REE – HOSE) đăng ký mua hơn 367.000 cổ phiếu REE từ ngày 24/1 đến 22/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh hoặc thông qua VSD. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại REE lên hơn 143 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 34,99%.

* GMD: Bà Hoàng Thị Thanh, mẹ của ông Đỗ Công Khanh – Phó tổng giám đốc CTCP Gemadept (GMD – HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu GMD từ ngày 23/1 đến 21/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Thanh sẽ giảm sở hữu tại GMD xuống còn 660.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,21%.

* HDG: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – HOSE) đã bán ra hơn 1,13 triệu cổ phiếu HDG trong ngày 12/1. Qua đó, giảm sở hữu tại HDG xuống còn hơn 36,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,82%.

* VDS: Ông Lê Minh Hiền, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt – VDSC (VDS – HOSE) đã bán ra gần 250.000 cổ phiếu VDS trong ngày 17/1 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, giảm sở hữu tại VDS xuống còn 110.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,05%.

* ELC: CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC – HOSE) thông qua phương án phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2024.

* IPA: Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA, cổ đông của CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA – HNX) đã bán toàn bộ hơn 3,2 triệu cổ phiếu IPA sở hữu, tỷ lệ 1,5%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 26/12 đến 16/1/2024 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* LBE: Ông Trương Văn Hưng, cổ đông lớn của CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE – HNX) đã bán ra hơn 289.000 cổ phiếu LBE trong ngày 10/1. Qua đó, giảm sở hữu tại LBE xuống chỉ còn 1.000 cổ phiếu.

* HMH: CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Phan Trọng Long – Giám đốc CTCP Hải Minh (HMH – HNX) chỉ mua được hơn 0,2 triệu HMH trong tổng số 1 triệu cổ phiếu 1 triệu cổ phiếu HMH đăng ký mua từ ngày 18/12 đến 12/1/2024 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nắm giữ hơn 1,08 triệu cổ phiếu HMH, tỷ lệ 8,44%.

* TV3: Bà Bùi Thị Kim Yến, vợ ông Trần Quốc Điền - Ủy viên HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 (TV3 – HNX) đã mua vào 200.000 cổ phiếu TV3 từ ngày 26/12/2023 đến 12/1/2024. Qua đó, nâng sở hữu tại TV3 lên 422.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,43%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn