DNSE Detail Stock PVP
PVP

PV Trans Pacific JSC

UPCOM: CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/09/2022

CẬP NHẬT

30/09/2022

Tổng quan

CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh vận tải dầu thô
- Thuê và cho thuê phương tiện vận tải
- Dịch vụ quản lý khai thác tàu dầu thô, tàu hàng rời khác
- Các dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của PV Trans Pacific JSC

EPS

1,177

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

1.89

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

1,000

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.21%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

26/09/2022

PVP: Thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/09/2022

PVP: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Bá Nghị

19/09/2022

PVP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVP của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 10/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: sẽ được thông báo trong Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
          - Nội dung họp: + Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu VLGC của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 28/11/2022.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền/đề nghị chuyển khoản tại văn phòng của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 28/11/2022. Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu và sổ cổ đông/Giấy chứng nhận cổ phần.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVP của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 10/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: sẽ được thông báo trong Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
          - Nội dung họp: + Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu VLGC của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 28/11/2022.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền/đề nghị chuyển khoản tại văn phòng của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 28/11/2022. Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu và sổ cổ đông/Giấy chứng nhận cổ phần.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/09/2022

PVP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Hoàng Đức Chính

Tổng giám đốc

CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh vận tải dầu thô
- Thuê và cho thuê phương tiện vận tải
- Dịch vụ quản lý khai thác tàu dầu thô, tàu hàng rời khác
- Các dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 28/01/2008: Công ty được thành lập gồm cổ đông sáng lập TCT CP Vận tải dầu khí (PVTrans), CTCP Tài chính dầu khí (PVFC), NH Ngoại Thương VN (Vietcombank), TCT Bảo hiểm Dầu khí (PVI) và các cổ đông khác.

- Ngày 18/05/2010: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 1411/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. .

Ngày 13/10/2011: Điều chỉnh vốn điều lệ xuống còn 942,750,280,000 đồng dựa trên thực tế đóng góp của các cổ đông theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 20/12/2016: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11,000đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

11.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PVP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.0 năm)


Ban giám đốc

5.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PVP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 73.88% công ty.