Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/4

* MWG: Arisaig Asia Fund Ltd, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đã bán ra hơn 2,39 triệu cổ phiếu MWG trong ngày 11/4. Qua đó, giảm sở hữu tại MWG xuống còn hơn 100,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,87%.

* SFI: Ông Nguyễn Hoàng Anh, Tổng giám đốc CTCP Đại lý vận tải SAFI (SFI – HOSE) đã bán ra hơn 1,05 triệu cổ phiếu SFI từ ngày 13/4 đến 18/4 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Hoàng Anh đã giảm sở hữu tại SFI xuống còn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,53%.

* DGC: Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE) đã bán ra 200.000 cổ phiếu DGC trong ngày 13/4. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 22,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,97%.

* KHG: Ông Phùng Quang Hải, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 1,61 triệu cổ phiếu KHG sở hữu, tỷ lệ 0,36%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/4 đến 20/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* CMX: CTCP Camimex Group (CMX – HOSE) thông qua việc chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 11,2%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II-quý IV/2023.

* STK: CTCP Sợi Thế Kỳ (STK – HOSE) thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

* DRC: CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2023 với doanh thu thuần 1.112 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 28,9 tỷ đồng. Trong quý II/2023, DRC đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.328 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng.

* SAF: Ngày 21/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 24/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 34%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2023.

* L14: Bà Nguyễn Thúy Ngư, chị của ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT CTCP Licogi 14 (L14 – HNX) đã bán ra hơn 304.000 cổ phiếu L14 từ ngày 15/3 đến 13/4. Sau giao dịch, bà Ngư đã giảm sở hữu tại L14 xuống còn hơn 525.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,7%.

* KSD: Ông Bùi Việt Vương, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư DNA (KSD – HNX) đã mua vào 211.000 cổ phiếu KSD từ ngày 05/4 đến 14/4. Qua đó, nâng sở hữu tại KSD lên hơn 2,81 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,42%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn