Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/1

* VIB: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – HOSE) thông báo, ngày 26/2024 sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2024 tại TP.HCM, chi tiết sẽ được thông báo sau.

* NLG: Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 24/1 đến 22/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Quang sẽ giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 42,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,03%.

* VHC: Ngày 19/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2203 của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/2/2024.

* DIG: Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG – HOSE) thông qua chủ trương mua hơn 1,77 triệu cổ phần, tương ứng 33,5%/vốn tại CTCP Phát triển Thương mại Thiên Quang.

* SHI: Bà Nguyễn Thị Hoa, cổ đông lớn của CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI – HOSE) đã bán ra 215.000 cổ phiếu SHI trong ngày 18/1. Qua đó, giảm sở hữu tại SHI xuống còn hơn 7,91 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,89%.

* HUB: Ngày 31/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2203 của CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 01/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/2/2024.

* VCG: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG – HOSE) đã mua vào 700.000 cổ phiếu VCG trong ngày 16/1. Qua đó, nâng sở hữu tại VCG lên hơn 32,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,03%.

* POM: Ông Đỗ Văn Khánh, Thành viên HĐQT CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 825.000 cổ phiếu POM sở hữu từ ngày 15/1 đến 17/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DHT: Aska Pharmaceutical Co.,Ltd, cổ đông lớn của CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT – HNX) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DHT từ ngày 23/1 đến 21/2 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 26,81 triệu cổ phiếu DHT, tỷ lệ 32,56%.

* PRE: CTCP Đầu tư PV2, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Phúc Anh - Ủy viên HĐQT Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Hà Nội (PRE – HNX) đã mua vào 450.000 cổ phiếu PRE trong ngày 17/1. Qua đó, nâng sở hữu tại PRE lên 1,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,51%.

* DVG: Ông Bùi Văn Thụy, Ủy viên HĐQT CTCP Đại Việt Group DVG (DVG – HNX) đã bán ra 246.000 cổ phiếu DVG từ ngày 13/12/2023 đến 10/1/2024. Qua đó, giảm sở hữu tại DVG xuống còn hơn 501.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,79%.

* TV3: Bà Bùi Thị Kim Yến, vợ ông Trần Quốc Điền - Ủy viên HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 (TV3 – HNX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu TV3 từ ngày 23/1 đến 21/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Yến đang nắm giữ 422.000 cổ phiếu TV3, tỷ lệ 4,43%.

* DDG: Bà Trần Kim Cương, Phó tổng giám đốc CTCP Đầu tư Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG – HNX) đăng ký bán 500.00 cổ phiếu DDG từ ngày 23/1 đến 21/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Cương đang nắm giữ 1,75 triệu cổ phiếu DDG, tỷ lệ 2,92%. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch HĐQT của DDG đăng ký 1 triệu cổ phiếu DDG.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn