Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/7

* KPF: Ông Nguyễn Quang Huy, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư tài sản Koji (KPF – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 6,04 triệu cổ phiếu KPF sở hữu, tỷ lệ 9,93%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 31/7 đến 29/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DHM: CTCP Đầu tư Thailand, cổ đông lớn của CTCP Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM – HOSE) đã bán ra 600.000 cổ phiếu DHM trong ngày 19/7. Qua đó, giảm sở hữu tại DHM xuống còn hơn 998.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,18%.

* TMS: CTCP Transimex (TMS – HOSE) thông qua phương án triển khai phát hành hơn 36,52 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:30. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2023.

* DGC: CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu thuần hợp nhất hơn 2.413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 881 tỷ đồng. Trong quý III/2023, DGC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 2.384 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng.

* BBC: Ngày 09/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 và tạm ứng năm 2023 của CTCP Bibica (BBC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/8/2023.

* BWE: Bà Trần Tuyết Lan, vợ ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc Tổng CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu BWE từ ngày 27/7 đến 25/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Lan chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu BWE nào.

* HAP: Ngày 27/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/8/2023.

* EVS: Ngày 01/8 tới đây, CTCP Chứng khoán Everest (EVS – HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới phát hành thêm).

* BXH: CTCP HSL, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến bà Đặng Thị Thanh Hữu - Ủy viên HĐQT CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 419.000 cổ phiếu BXH sở hữu, tỷ lệ 13,39%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/7 đến 24/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* TOT: HĐQT CTCP Transimex Logistics (TOT – HNX) đã thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 08/8/2023.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn