Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/5

* HAH: CTCP Đầu tư Sao Á D.C, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) đã bán ra 1,1 triệu cổ phiếu HAH trong ngày 21/5. Qua đó, giảm sở hữu tại HAH xuống còn 5,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,98% và không còn là cổ đông lớn của HAH.

* TVS: Ngày 03/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 04/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu), tương ứng TVS sẽ phát hành thêm hơn 15,18 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* PGI: Ngày 07/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức còn lại năm 2023 của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/7/2024.

* HDG: Ông Nguyễn Phương Đông, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – HOSE) đã bán ra 800.000 cổ phiếu HDG trong ngày 21/5. Qua đó, giảm sở hữu tại HDG xuống còn hơn 14,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,77% và không còn là cổ đông lớn của HDG.

* MBB: Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/6/2024.

* KPF: Ngày 25/7, ông Nguyễn Khánh Toàn – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư tài sản Koji (KPF – HOSE) đã có đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

* VPI: Bà Nguyễn Thị Lan, cá nhân có liên quan đến ông Phạm Hồng Châu - Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI – HOSE) đăng ký bán hơn 903.000 cổ phiếu VPI từ ngày 02/6 đến 02/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Lan sẽ giảm sở hữu tại VPI xuống còn hơn 278.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,11%.

* CLC: Ngày 13/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2022 của CTCP Cát Lợi (CLC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/6/2024.

* SCS: Ngày 10/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 11/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/6/2024.

* VTO: Ông Nguyễn Chí Nam, Thành viên HĐQT CTCP Vận tải xăng dầu VITACO (VTO – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 468.000 cổ phiếu VTO sở hữu, tỷ lệ 0,59%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 31/5 đến 29/6 theo phương thức khớp lệnh.

* DBT: CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành hơn 2,28 triệu cổ phiếu DBT trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 100:14. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2024.

* VFG: Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông của CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG – HOSE) đã mua vào 2 triệu cổ phiếu VFG trong ngày 22/5. Qua đó, nâng sở hữu tại VFG lên 14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,79%.

* PMS: Ngày 07/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức năm 2023 của CTCP Cơ khí Xăng dầu (PMS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 33,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/6/2024.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn