Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/12

* BWE: Ông Nguyễn Thành Đông, cá nhân có liên quan đến ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đã bán ra 500.000 cổ phiếu BWE từ ngày 25/12 đến 29/12 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Đông chỉ còn nắm giữ 10.000 cổ phiếu BWE.

* DAH: Ông Phạm Huy Thành, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH – HOSE) đã bán toàn bộ 5 triệu cổ phiếu DAH sở hữu, tỷ lệ 5,94% trong ngày 25/12.

* SMC: CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ 900.000 tấn thép các loại, lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng.

* SFI: CTCP Đại lý vận tải SAFI (SFI – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 1,07 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện tháng 12/2023 – quý I/2024.

* POM: Bà Đỗ Thị Nguyệt, chị của ông Đỗ Duy Thái – Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đã bán ra toàn bộ hơn 1,2 triệu cổ phiếu POM sở hữu, tỷ lệ 0,43%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 21/12 đến 25/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* CTF: Bà Trần Thị Tâm, cá nhân có liên quan đến ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT CTCP City Auto (CTF – HOSE) đã bán ra hơn 144.000 cổ phiếu CTF trong ngày 26/12. Qua đó, giảm sở hữu tại CTF xuống còn hơn 1,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,473%.

* SHI: Bà Đặng Hồng Nhung, cổ đông lớn của CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI – HOSE) đã bán ra 170.000 cổ phiếu SHI trong ngày 26/12. Qua đó, giảm sở hữu tại SHI xuống còn hơn 8,08 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,995% và không còn là cổ đông lớn của SHI.

* BAB: Ngày 11/1/2024 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 12/1/2024. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:75, tương đương BAB sẽ phát hành thêm hơn 62,5 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* GKM: CTCP Chứng khoán APG, cổ đông lớn của CTCP GKM Holdings (GKM – HNX) đã mua vào hơn 580.000 cổ phiếu GKM trong ngày 25/12 và 26/12. Qua đó, nâng sở hữu tại GKM lên hơn 5,86 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,65%.

* TFC: Ông Võ Thiên Chương, Ủy viên HĐQT CTCP Trang (TFC – HNX) đã bán toàn bộ 200.000 cổ phiếu TFC sở hữu, tỷ lệ 1,19% từ ngày 21/12 đến 26/12.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn