BCTC 1/2024 DAH - Lợi nhuận quý I lãi 0,04 tỷ đồng giảm 94,44% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 19,89 tỷ đồng, tăng mạnh 208,61%.
  • Đồng thời, giá vốn giảm 7,74% và chi phí tài chính giảm 31,69%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng đáng kể lên đến 431,95%, trong khi chi phí bán hàng giảm 69,35%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này chỉ đạt 0,04 tỷ đồng, giảm 94,44%.
  • Cuối cùng, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 02-05-2024 ở mức 3.980 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây