Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/10

* GVR: Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của Tổng CTCP Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3,5%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 08/12/2023.

* PSH: Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH – HOSE) đã bán ra hơn 1,08 triệu cổ phiếu PSH từ ngày 28/9 đến 02/10. Sau giao dịch, ông Huy đã giảm sở hữu tại PSH xuống còn hơn 78,91 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 62,53%.

* MHC: Bà Dương Thị Hồng Hạnh, cổ đông của CTCP MHC (MHC – HOSE) đã mua vào hơn 627.000 cổ phiếu MHC trong ngày 26/10. Qua đó, nâng sở hữu tại MHC lên hơn 2,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,76%.

* TDH: Ông Nguyễn Quang Nghĩa, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH – HOSE) đã bán ra hơn 382.000 cổ phiếu TDH từ ngày 29/9 đến 18/10 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, giảm sở hữu tại TDH xuống còn hơn 20,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,41%.

* RDP: CTCP Rạng Đông Holding (RDP – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng 5 triệu cổ phần tại CTCP Rạng Đông Healthcare, tương ứng tỷ lệ 16,67% với giá trị 75 tỷ đồng. Hiện tại, RDP đang nắm giữ 6,2 triệu cổ phần tại Rạng Đông Healthcare, tỷ lệ 20,67%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023.

* NLG: CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 697.000 cổ phiếu ESOP từ Quỹ khen thưởng.

* TNG: Ông Nguyễn Mạnh Linh, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – HNX) đăng ký bán 3,3 triệu cổ phiếu TNG từ ngày 31/10 đến 22/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Linh đang nắm giữ hơn 3,65 triệu cổ phiếu TNG, tỷ lệ 3,22%.

* TV3: Ông Trần Quốc Điền, Ủy viên HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 (TV3 – HNX) đăng ký bán 470.000 cổ phiếu TV3 từ ngày 31/10 đến 29/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Điền đang nắm giữ hơn 533.000 cổ phiếu TV3, tỷ lệ 5,61%.

* TJC: CTCP Transimex (TMS), cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC – HNX) đăng ký mua hơn 389.000 cổ phiếu TJC từ ngày 31/10 đến 29/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, TMS đang nắm giữ hơn 4,27 triệu cổ phiếu TJC, tỷ lệ 49,51%.

* PMC: Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 80%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/11/2023.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn