Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/2

* NLG: Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đã bán ra 300.000 cổ phiếu NLG từ ngày 11/1 đến 05/2 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 484.000 cổ phiếu. Liên quan đến NLG, từ ngày 26/1 đến 05/2, ông Văn Viết Sơn – Giám đốc NLG đã bán ra 120.000 cổ phiếu NLG và giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 50.100 cổ phiếu.

* TMS: CTCP VinaPrint, cổ đông của CTCP Transimex (TMS – HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu TMS từ ngày 16/2 đến 16/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại TMS lên hơn 471.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,30%.

* FCN: CTCP Fecon (FCN – HOSE) thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Chia làm 02 đợt với tỷ lệ 1%, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 27/2024, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/3/2024. Đợt 2 theo tỷ lệ 4% dự kiến vào tháng 12/2024.

* DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu DHC từ ngày 16/2 đến 14/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nghĩa sẽ giảm sở hữu tại DHC xuống còn hơn 10,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,9%.

* GEX: Nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Gelex (GEX – HOSE) đã bán ra 2 triệu cổ phiếu GEX trong ngày 02/2. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm tại GEX xuống còn hơn 50,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,93%.

* S55: Bà Đặng Thùy Dương, con ông Đặng Văn Tuyển - Ủy viên HĐQT CTCP Sông Đà 505 (S55 – HNX) đã mua vào 300.000 cổ phiếu S55, tỷ lệ 3% từ ngày 16/1 đến 31/1. Trước đó, bà Dương chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu S55 nào.

* DNC: Ngày 08/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 11/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/3/2024.

* ALT: Ông Hoàng Minh Anh Tài, em của ông Hoàng Minh Anh Tú – Tổng giám đốc CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT – HNX) đã mua vào 280.000 cổ phiếu ALT từ ngày 18/1 đến 24/1. Qua đó, nâng sở hữu tại ALT lên hơn 282.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,92%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn