Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/4

* VIB: Ngày 18/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 19/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/5/2024.

* ORS: Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng, Giám đốc tài chính CTCP Chứng khoán Tiên Phong (ORS – HOSE) đã bán ra toàn bộ 500.000 cổ phiếu ORS sở hữu, tỷ lệ 0,25% trong ngày 05/4 theo phương thức thỏa thuận.

* DBC: Ông Nguyễn Khắc Thảo, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – HOSE) đã bán ra 300.000 cổ phiếu DBC trong ngày 04/4 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thảo đã giảm sở hữu tại DBC xuống còn hơn 1,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,81%.

* VNS: Tael Two Partners Ltd, cổ đông lớn của CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS – HOSE) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 11/4 đến 09/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại VNS xuống còn hơn 11,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,63%.

* PSH: Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH – HOSE) đã bán ra hơn 1,57 triệu cổ phiếu PSH trong ngày 05/4. Qua đó, giảm sở hữu tại PSH xuống còn hơn 77,34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 61,29%.

* EVG: Ông Lê Đình Tuấn, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Everland (EVG – HOSE) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu EVG từ ngày 11/4 đến 10/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ nâng sở hữu tại EVG lên hơn 6,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,03%.

* AAA: bà Hòa Thị Thu Hà, Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA – HOSE) đã bán ra toàn bộ 1 triệu cổ phiếu AAA sở hữu, tỷ lệ 0,26% trong ngày 04/4 theo phương thức khớp lệnh. Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tiện – Thành viên HĐQT của AAA cũng đã bán ra 460.000 cổ phiếu AAA.

* PPC: Công ty TNHH Năng lượng REE, cổ đông lớn của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – HOSE) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PPC từ ngày 12/4 đến 10/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại PPC xuống còn hơn 72,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,7%.

* NNC: CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC – HOSE) thông qua việc mua cổ phiếu của CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) để sở hữu tối đa 25% tại NHC. Giá mua theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DTG: Ông Lưu Hoài Nam, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco (DTG – HNX) đã bán ra 125.000 cổ phiếu DTG trong ngày 01/4. Qua đó, giảm sở hữu tại DTG xuống còn hơn 123.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,7%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn