SZL: Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập cập nhật lần 1

SZL: Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập cập nhật lần 1

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập cập nhật lần 1 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm