TCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

TCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã CK: TCL) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm