TDC: Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ kỷ lục hơn 365 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HoSE: TDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023. Theo đó, báo cáo tài chính cho thấy tình hình kinh doanh kém khả quan khi quý này, doanh thu thuần của TDC chỉ đạt 130 tỷ đồng, giảm 30,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 36,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 126,38 tỷ đồng, tức giảm lỗ 89,39 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận gộp đạt 74 tỷ đồng, tăng 2,3 lần, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 56,9%, song chừng đó là không đủ để trang trải cho các loại chi phí: chi phí tài chính 65 tỷ đồng, tăng 18%; chi phí bán hàng 14 tỷ đồng, giảm 62%; chi phí quản lý 34 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần.

TDC ghi nhận lỗ kỷ lục trong năm 2023.

Kết quả, TDC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 27 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ thuần 70 tỷ đồng), là quý lỗ thuần thứ 5 liên tiếp.

Luỹ kế trong năm 2023, TDC ghi nhận doanh thu đạt 502,92 tỷ đồng, giảm 79,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ kỷ lục 365,67 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 17,59 tỷ đồng, tức giảm 383,26 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, mặc dù ghi nhận lỗ kỷ lục trong năm 2023 nhưng trên Bảng cân đối kế toán, mục tài sản dài hạn, mục nợ phải trả và mục vốn chủ sở hữu không được Công ty công bố như báo cáo thông thường ở các doanh nghiệp niêm yết công bố định kỳ.

Trước đó, tại báo cáo tài chính quý 3/2023, với việc lỗ 328,83 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, tính tới 30/9/2023, tổng lỗ luỹ kế của TDC lên tới 293,3 tỷ đồng, bằng 29,3% vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng) và chính thức xoá bỏ toàn bộ lãi luỹ kế nhiều năm về trước.

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ trong quý còn lại của năm 2023 thêm hơn 36 tỷ đồng, giá trị lỗ luỹ kế dự kiến tiếp tục tăng tại thời điểm 31/12/2023.

Năm 2023, TDC đặt mục tiêu doanh thu 1.595 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 145 tỷ đồng. Như vậy, năm 2023, TDC mới hoàn thành 31,5% mục tiêu doanh thu và đi lùi vạch xuất phát hàng trăm tỷ đồng đối với mục tiêu lợi nhuận.

Cơ cấu tài sản của TDC năm 2023 có điểm đáng chú ý là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tăng 24% so với đầu năm, đạt 1.998 tỷ đồng, tập trung tại các dự án: Hòa Lợi – khu dân cư E12 – E16 (807 tỷ đồng), Hòa Lợi – khu dân cư E15 – E19 (348 tỷ đồng), Hòa Lợi – khu dân cư D10 - D11 (62 tỷ đồng), TDC Plaza (523 tỷ đồng), Unitown – giai đoạn 2 (255 tỷ đồng). Trong khi đó, hàng tồn kho hầu như không có biến động đáng kể, đạt 398 tỷ đồng.

Cơ cấu nợ phải trả có điểm đáng nói là nợ vay suy giảm, giảm 7%, còn 1.579 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản trả trước của khách hàng mua bất động sản tăng 4 lần lên 30 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh năm 2023 của công ty âm 35 tỷ đồng, do tăng hàng tồn kho (384 tỷ đồng), chi trả lãi vay (182 tỷ đồng). Trong khi đó, dòng tiền vay/trả giảm mạnh, đạt 380 tỷ đồng/510 tỷ đồng, lần lượt giảm 71% và 62%.

Lưu chuyển tiền thuần âm 27 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 14 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/1, cổ phiếu TDC của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đang được giao dịch ở mức giá 9.500 đồng/cổ phiếu, giảm 40 đồng (tương đương 0,42%) so với phiên trước đó. 

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn