TDM: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

TDM: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm