Thêm 6 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền

- CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Mã TIP): Ngày 10/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 22/11/2023.

- CTCP Trang (Mã TFC): Ngày 10/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 14/12/2023.

- CTCP Xây dựng số 5 (Mã SC5): Ngày 14/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 24/11/2023.

- CTCP Thủy điện Định Bình (Mã TDB): Ngày 15/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 11/12/2023.

- Tổng CTCP Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mã MTA): Ngày 17/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 1,8% (1 cổ phiếu được nhận 180 đồng). Ngày thanh toán là 7/12/2023.

- CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (Mã PAI): Ngày 17/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 29/12/2023.

Xem thêm: Pha "rút chân" kinh điển của cổ phiếu VIC phiên 27/10

Xem thêm tại nguoiquansat.vn