BCTC 1/2024 TFC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 3,34 tỷ đồng tăng 184,78% so với cùng kỳ.

  • CTCP Trang vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 93,81 tỷ đồng, giảm 14,98%.
  • Giá vốn giảm 27,14%.
  • Chi phí tài chính tăng 7,96%, trong đó chi phí lãi vay giảm 30,87%.
  • Chi phí quản lý giảm 3,53%, chi phí bán hàng tăng 3,43%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,34 tỷ đồng, tăng 184,78%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 02-05-2024 là 10.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây