Thêm một cổ phiếu bắt buộc hủy niêm yết trên HoSE

Theo HoSE, cổ phiếu TGG đang trong diện đình chỉ giao dịch do The Golden Group tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Đến nay, TGG chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

TGG cũng đang bị kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Đến nay, TGG chưa thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 và đã quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM giữ nguyên diện chứng khoán bị kiểm soát đối với TGG.

Ngày 31/10, Công ty đã có công văn về việc tạo điều kiện được nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến ngày 15/11/2023. Đến nay công ty chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023. Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Theo lý giải của TGG, nguyên nhân chính dẫn đến việc công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 chủ yếu đến từ việc công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận kiểm toán nhưng không đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho các dơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 theo quy định đầu vào năm 2023. Từ đó không ty khó khăn tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 21,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 3,5 tỷ đồng. Lý giải về khoản lợi nhuận này, theo TGG chủ yếu nhờ việc hoàn nhập lập dự phòng các khoản tổn thất đầu tư vào công ty con.

Nguyên nhân hoàn nhập dự phòng là do sau khi soát xét, tiến hành kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022, đơn vị kiểm toán đã trích lập dự phòng trong năm 2021, 2022 dẫn đến thay đổi số liệu đầu kỳ năm 2023 và hoàn trích lập dự phòng trong năm 2023. Trong báo cáo quý 3/2023, kế toán thực hiện cập nhật các bút toán và hoàn nhập để tránh chênh lệch quá nhiều so với báo cáo kiểm toán lại năm 2021, 2022 sắp được phát hành.

Lợi nhuận của TGG. 
Lợi nhuận của TGG. 

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có quyết định hủy niêm yết toàn bộ 83,1 triệu cổ phiếu IBC của Công ty CP Đầu tư Apax Holding - doanh nghiệp gắn liền với Shark Nguyễn Ngọc Thủy. Ngày hủy niêm yết là 6/12.

Theo HOSE, cổ phiếu IBC hiện đang trong 3 diện theo dõi vi phạm gồm đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; cổ phiếu bị kiểm soát do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời gian quy định; và bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

HOSE còn cho biết đến nay, Công ty chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2022; Báo cáo tài chính quý 1, quý 2 và soát xét bán niên 2023; Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 và chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Căn cứ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 và ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; HOSE thông báo sẽ hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC.

Xem thêm tại vneconomy.vn