Theo dấu dòng tiền cá mập 06/02: Tự doanh và khối ngoại cùng bán ròng mạnh

Tự doanh bán ròng nhiều nhất cổ phiếu MWG gần 204 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu FPT được mua ròng nhiều nhất gần 10 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Khối ngoại bán ròng nhiều nhất cổ phiếu SHS và VHM gần 91 tỷ đồng và 90 tỷ đồng. Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất cổ phiếu VIX gần 46 tỷ đồng, xếp sau là cổ phiếu NLG gần 43 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Xem thêm tại vietstock.vn