Theo dấu dòng tiền cá mập 15/02: Tự doanh và khối ngoại đồng loạt bán ròng ngày giao dịch đầu tiên sau Tết

Đối với tự doanh, khối này bán ròng mạnh nhất tại HPG với gần 58 tỷ đồng. Ngược lại cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất phiên là GEX với gần 25 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Đối với khối ngoại, VNM là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với gần 132 tỷ đồng. Trong khi đó, khối này mua ròng nhiều nhất tại MSB với hơn 122 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Xem thêm tại vietstock.vn