Theo dấu dòng tiền cá mập 20/02: Tự doanh và khối ngoại ngược chiều

Khối tự doanh mua ròng nhiều nhất cổ phiếu GEX gần 50 tỷ đồng. Chiều bán, cổ phiếu NVL bị bán ròng nhiều nhất, hơn 91 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất là MSB, hơn 219 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là MWG, hơn 86 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Xem thêm tại vietstock.vn