Theo dấu dòng tiền cá mập 21/02: Khối ngoại quay lại bán ròng

Cụ thể, khối tự doanh bán ròng mạnh nhất cổ phiếu PC1 với gần 91 tỷ đồng. Trong khi đó ở chiều mua, cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất chỉ có giá trị gần 8 tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Đối với khối ngoại, khối này bán ròng nhiều nhất ở cổ phiếu HPG với gần 148 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là MSB với gần 450 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Xem thêm tại vietstock.vn