Theo dấu dòng tiền cá mập 21/11: Tự doanh và khối ngoại đồng loạt bán ròng

Tự doanh mua ròng nhiều nhất cổ phiếu TCB 14.2 tỷ đồng. Chiều bán, tự doanh bán ròng mạnh nhất cổ phiếu DGC 19 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Khối ngoại mua ròng nhiều nhất cổ phiếu SSI gần 61 tỷ đồng, xếp sau là VND 32 tỷ đồng. Ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VPB hơn 226 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Xem thêm tại vietstock.vn