Theo dấu dòng tiền cá mập 22/02: Tự doanh và khối ngoại bán ròng hơn 1,238 tỷ đồng

Đối với tự doanh công ty chứng khoán, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu PC1 với hơn 138 tỷ đồng. Ngược lại cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất phiên là EVF với hơn 107 tỷ đồng.

Đối với khối ngoại, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với hơn 150 tỷ đồng. Trong khi đó, khối này mua ròng nhiều nhất DGC với hơn 54 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietstock.vn