Theo dấu dòng tiền cá mập 30/11: Tự doanh và khối ngoại quay lại bán ròng

Đối với tự doanh, khối này tập trung bán mạnh tại STB với gần 68 tỷ đồng, trong khi VPB xếp sau chỉ hơn 22 tỷ đồng. Chiều ngược lại, chỉ có 9 cổ phiếu được mua ròng trong phiên hôm nay và phần lớn khối lượng đều tập trung ở NVL với hơn 54 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Đối với khối ngoại, MSN là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với hơn 60 tỷ đồng. Còn cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là FRT với 37 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Xem thêm tại vietstock.vn