Thép Vicasa (VCA) tiếp tục báo lỗ quý III/2023

Thép Vicasa (VCA) tiếp tục báo lỗ quý III/2023

Trong quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 390 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn giảm mạnh hơn với 21%, xuống còn 383 tỷ đồng nên biên lợi nhuận gộp VCA từ mức âm gần 10 tỷ đồng được chuyển sang dương hơn 7 tỷ đồng.

Kỳ này, Vicasa cắt giảm đồng loạt các chi phí, cụ thể: chi phí tài chính giảm 6% còn hơn 3,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 9% còn gần 4,1 tỷ đồng do chi phí vận chuyển giảm, chi phí quảng cáo thương hiệu giảm; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được giảm mạnh 42% còn hơn 3 tỷ đồng.

Kết quả, khoản lỗ sau thuế gần 22 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái của Vicasa đã được thu hẹp chỉ còn lỗ 2,7 tỷ đồng trong quý III vừa qua.

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Vicasa đạt 1.254,3 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái và có lãi 3,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 12,55 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2023, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 386 tỷ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có hơn 20 tỷ đồng tiền mặt. Các khoản phải thu của VCA giảm hơn 24%, về mức 73,79 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng hơn 24%, lên mức 244 tỷ đồng, Công ty còn phải dự phòng hơn 2,2 tỷ đồng giảm giá hàng tồn kho.

Trong khi đó, nợ phải trả doanh nghiệp cũng tăng 6%, lên 197,8 tỷ đồng, toàn bộ là số nợ ngắn hạn. Riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của Vicasa là hơn 137,7 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/10, cổ phiếu VCA giảm 0,66%, xuống còn 9.000 đồng/CP, tương ứng giảm gần 16% kể từ đầu năm nay.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn