DNSE Detail Stock VCA

HOSE: CTCP Thép VICASA - VNSTEEL

Sản xuất và chế biến thép

logo

VCA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

151 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.11 tỷ

Doanh thu

1,501 tỷ

0.57%

204.90

0

0.29

-69.50%

1.62%

0.77%

2.52%

72.17%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

65%

CTCP Thép Đà Nẵng

7.14%

America LLC

4.74%

Khác

23.12%

Tin tức & Sự kiện