THI chốt ngày hủy đăng ký chứng khoán trên VSD

CTCP Thiết bị Điện (HOSE: THI) thông báo sẽ hủy đăng ký 48 triệu cp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Năm (VSD) từ ngày 06/07/2023.

THI chốt ngày hủy đăng ký chứng khoán trên VSD

CTCP Thiết bị Điện (HOSE: THI) thông báo sẽ hủy đăng ký 48 triệu cp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Năm (VSD) từ ngày 06/07/2023.

VSD sẽ chốt danh sách người sở hữu chứng khoán THI vào ngày 30/06/2023, đồng nghĩa ngày 29/06 VSD sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ liên quan đến cổ phiếu THI.

Nguyên nhân hủy đăng ký cổ phiếu lưu ký tại VSD của THI là do Công ty này đã hủy tư cách công ty đại chúng. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 17/04, cổ đông THI đã thông qua tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

Về lý do hủy niêm yết, THI cho biết theo quy định, công ty đại chúng là CTCP thuộc một trong hai trường hợp: Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Tuy nhiên, căn cứ theo danh sách cổ đông Thibidi do VSD cấp ngày 16/03/2023, doanh nghiệp chỉ có 8.78% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do 485 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Thêm vào đó, Công ty muốn tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới nên muốn hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết.

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), cổ phiếu THI sẽ hủy niêm yết từ ngày 29/06/2023, đồng nghĩa ngày giao dịch cuối cùng là 28/06.

Trước đó, ngày 28/02, CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric,UPCoM: GEE) - thành viên của Tập đoàn Gelex - đã chào mua thành công hơn 250,000 cp THI từ 8 nhà đầu tư, từ đó nâng số lượng nắm giữ tại Thibidi lên gần 44.6 triệu cp, tương ứng 91.39% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Về phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông, THI cho biết đã đề nghị và làm việc trước với cổ đông lớn Gelex Electric. Theo đó, GEE cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu THI mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng.

Giá mua lại sẽ theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật.

Thibidi được chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng

Hà Lễ

FILI