EVNNPC bán đấu giá hơn 2,3 triệu cổ phần tại Thiết bị điện miền Bắc

Trước đó vào ngày 30/11, HNX đã công bố kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Thiết bị điện miền Bắc do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu như sau:

Theo HNX

Theo đó, khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 2.323.616 cổ phần, tương đương 26,26% vốn điều lệ của CTCP Thiết bị điện miền Bắc. Việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của CTCP Thiết bị điện miền Bắc tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, nhằm thực hiện chủ trương thu hồi phần vốn đã đầu tư của tổng công ty đã được EVN phê duyệt giai đoạn 2021-2025.

Giá khởi điểm được đưa ra tại phiên đấu giá là 12.200 đồng/cổ phần. Theo quy chế đấu giá, người nước ngoài không được phép mua cổ phần.

CTCP Thiết bị điện miền Bắc được thành lập năm 2004 với số vốn điều lệ ban đầu là 1,3 triệu USD và chuyển thành công ty cổ phần vào năm 2016. Công ty có mức vốn điều lệ hơn 88,48 tỷ đồng với 3 cổ đông gồm: Tổng công ty điện lực miền Bắc (26,26%), Công ty TNHH Đầu tư Long Nguyên Hà Nam (26,26%), và Công ty TNHH Tập đoàn Hứa Kế (47,48%).

Năm 2023, tính đến hết tháng 9/2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của đơn vị được đấu giá đã đạt hơn 15,35 tỷ đồng, lỗ sau thuế hơn 343,8 triệu đồng. Về giá trị tài sản, tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt hơn 123,03 tỷ đồng, tăng 7,39% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu đạt 90,14 tỷ đồng, tăng 0,51% so với năm 2021.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn