THI: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chào mua công khai cổ phiếu TDB

THI: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chào mua công khai cổ phiếu TDB

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chào mua công khai cổ phiếu TDB như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm