Thủy điện Định Bình sắp chi hơn 16 tỷ trả cổ tức đợt 1/2023

CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) thông báo trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền 04/07.

Thủy điện Định Bình sắp chi hơn 16 tỷ trả cổ tức đợt 1/2023

CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) thông báo trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền 04/07.

Với hơn 8.2 triệu cp đang lưu hành, tỷ lệ thực hiện là 20% (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp nhận 2,000 đồng), ứớc tính TDB cần chi hơn 16.4 tỷ đồng để trả đợt cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến 31/07.

Năm 2022, TDB đạt lãi ròng hơn 36 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông lớn của TDB tính tới thời điểm cuối năm 2022
Nguồn: TDB

Tính tới cuối năm 2022, TDB có 2 cổ đông lớn là Tổng Công ty Điện lực miền Trung sở hữu 1.98 triệu cp, tỷ lệ 24.06%; Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt sở hữu 1.15 triệu cp, tỷ lệ 14.07%.

Như vậy, hai cổ đông lớn trên sẽ nhận được lần lượt gần 4 tỷ đồng và 2.3 tỷ đồng cổ tức từ TDB.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu TDB kết phiên 21/06 đạt 42,000 đồng/cp, tăng 5% so với đầu năm 2023.

Diễn biến giá cổ phiếu của TDB từ đầu năm 2023

Thành Nguyễn

FILI