Tìm cổ phiếu giá thấp, doanh nghiệp có lãi tăng trưởng

Tìm cổ phiếu giá thấp, doanh nghiệp có lãi tăng trưởng

Đảm bảo an toàn vốn là tiêu chí hàng đầu khi đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, kể cả lướt sóng chứng khoán. Chính vì vậy, dù mua cổ phiếu ngắn hạn, nhà đầu tư vẫn phải lựa chọn cổ phiếu theo một số tiêu chí nhất định.

Kết thúc mùa BCTC quý 2/2021, chúng tôi tìm kiếm những cổ phiếu giá thấp theo các tiêu chí sau:

 • Giá cổ phiếu < 20,000 đồng
 • Khối lượng giao dịch trung bình (KLGDTB) khớp lệnh 30 phiên gần nhất > 20,000 cp/phiên
 • 0 < PE quý 2/2021 < 20 lần
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp (LNG) 2020 > 10%
 • ROEA 2020 > 10%
 • Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (LNST) 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 > 10%

Hiện tại, hầu như không còn doanh nghiệp có lãi tăng trưởng mà thị giá cổ phiếu dưới 10,000 đồng/cp. Dưới đây là danh sách cổ phiếu được lọc theo các tiêu chí nêu trên.

Đối với các cổ phiếu mua ngắn hạn, nhà đầu tư nên lọc lại danh mục sau 3 tháng khi có báo cáo chính tài chính quý mới. Cổ phiếu sẽ bị loại khỏi danh mục nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

 • KLGDTB khớp lệnh 30 phiên gần nhất < 10,000 cp/phiên.
 • Giá cổ phiếu tăng cao, trong khi kết quả kinh doanh không có yếu tố đột biến.
 • Còn lỗ lũy kế, tính đến kỳ kế toán gần nhất.
 • Doanh nghiệp có thông tin xấu đột biến có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Gia Nghi

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

 • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
 • Đầu tư thông minh với Entrade X
 • Không thu phí duy trì tài khoản
 • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút