Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam hủy họp cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam (Seaprodex, mã chứng khoán: SEA) vừa thông báo dừng tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. 

Theo lý giải của Hội đồng quản trị công ty, quyết định này bắt nguồn từ việc ban lãnh đạo nhận thấy thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường (ngày 29/3) tương đối gần với thời gian dự kiến tổ chức phiên họp thường niên. Do đó, để tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển cho cổ đông, Hội đồng quản trị không tổ chức họp bất thường và dự kiến chuyển các nội dung cần biểu quyết vào nội dung cuộc họp thường niên dự kiến tổ chức trong tháng 4. 

Trước đó, công ty đã chốt họp bất thường tại huyện Cần Giờ (TP HCM) để trình việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với ông Trần Phước Thái và bầu bổ sung một thành viên cho nhiệm kỳ 2020-2024. Cuối tháng 1/2024, ông Thái đã nộp đơn từ nhiệm trưởng ban kiểm soát để giải quyết chế độ nghỉ việc từ đầu tháng 4.

Một toà nhà thuộc sở hữu của Seaprodex tại TP HCM.
Một toà nhà thuộc sở hữu của Seaprodex tại TP HCM.


Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam được thành lập từ năm 1978, từng là anh cả trong ngành thủy sản nước nhà trước khi có sự vươn lên của các công ty tư nhân. Seaprodex đăng ký ngành nghề kinh doanh chính liên quan đến nuôi trồng và khai thác thuỷ sản. Bên cạnh đó, công ty còn sở hữu nhiều khu đất tại trung tâm TP HCM. Cổ đông lớn nhất của Seaprodex là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với tỷ lệ sở hữu 63%. SCIC mới đây đã công bố kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp này.

Seaprodex hiện giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM. Cổ phiếu này đang có mạch tăng 4 phiên liên tiếp, đưa thị giá từ 29.800 đồng lên 33.000 đồng. Với hơn 125 triệu cổ phiếu đang giao dịch, vốn hoá thị trường của tổng công ty vào khoảng 4.124 tỷ đồng.

Năm ngoái, Seaprodex ghi nhận tổng doanh thu 84 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 75,7 tỷ đồng. Công ty có tổng tài sản 1.969 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2023, trong khi nợ chưa đến 80 tỷ đồng. 

Xem thêm tại baodautu.vn