Trích lập dự phòng 60 tỷ đồng cho Bamboo Airways, Vietravel Airlines khiến SAGS giảm lợi nhuận, Chủ tịch HĐQT nhận thù lao hơn 400 triệu đồng/tháng

Trích lập dự phòng 54 tỷ khoản phải thu với Bamboo Airways, một DN hàng không báo lợi nhuận giảm, Chủ tịch công ty nhận thù lao hơn 400 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã chứng khoán: SGN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 với doanh thu 365,6 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gội của công ty tăng 58% lên 114,2 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính của SAGS tăng 19,4% lên hơn 8 tỷ đồng. Chi phí tài chính của doanh nghiệp này giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng vọt 139% lên 86,5 tỷ đồng. 

Theo giải trình từ phía SAGS, trong quý 4/2023, công ty đã thực hiện quy định của Thông tư 48/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khói đòi và bảo hành hàng hóa dịch vụ tại doanh nghiệp nghiệp. Do đó, SAGS đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hãng Bamboo Airways (53,5 tỷ đồng), Vietravel Airlines (6,6 tỷ đồng). 

Với lý do kể trên, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp này giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022 còn 24,4 tỷ đồng. EPS giảm từ 876 đồng về còn 729 đồng. 

Trích lập dự phòng 54 tỷ khoản phải thu với Bamboo Airways, một DN hàng không báo lợi nhuận giảm, Chủ tịch công ty nhận thù lao hơn 400 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.

 Tuy lợi nhuận quý 4/2023 nhưng cả năm SAGS vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh. Cụ thể, trong năm 2023 công ty này ghi nhận doanh thu 1.455 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 227,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 65% so với quý 4/2022. Như vậy, doanh nghiệp hàng không này đều đã vượt kế hoạch đã đề ra. 

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của SAGS đạt 1.290 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận 347 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn với các khách hàng và phải trích lập 64,7 tỷ đồng cho khoản mục nói trên. Trong đó, khoản phải thu với Vietjet - cổ đông lớn của công ty là lớn nhất ở mức 153 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty ghi nhận khoản phải thu với Bamboo Airways là 87 tỷ đồng, Vietravel Airlines là 17,8 tỷ đồng.

BCTC của SAGS cho biết, ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch HĐQT công ty đã được trả mức thù lao 1,1 tỷ đồng trong quý 4/2023, tăng 15% so với quý 4/2022. Như vậy, mỗi tháng ông Tuấn Tú nhận về hơn 400 triệu đồng. 

Xem thêm tại cafef.vn