Trường Thành Group (TTA): Lợi nhuận quý III/2023 giảm 23,4%, về 40,2 tỷ đồng

Trường Thành Group (TTA): Lợi nhuận quý III/2023 giảm 23,4%, về 40,2 tỷ đồng

Trong quý III/2023, Trường Thành Group ghi nhận doanh thu đạt 178,03 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 40,2 tỷ đồng, giảm 23,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 61,2%, về còn 55,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 21% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,21 tỷ đồng, về 98,39 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 19,5%, tương ứng giảm 12,08 tỷ đồng, về 49,97 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,5%, tương ứng giảm 0,45 tỷ đồng, về 4,86 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù đã tiết giảm chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm, chủ yếu do lợi nhuận gộp sụt giảm.

Lý giải lợi nhuận giảm trong quý III, Trường Thành Group cho biết do nối tiếp tình hình thuỷ văn không thuận lợi suốt từ đầu năm, doanh thu giảm là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động của các nhà máy điện mặt trời diễn ra ổn định, chi phí sản xuất kinh doanh được duy trì ở mức ổn định không có biến động bất thường.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Trường Thành Group ghi nhận doanh thu đạt 501,93 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 93,7 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Trường Thành Group đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 680 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Trường Thành Group hoàn thành 72,1% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Trường Thành Group ghi nhận âm 90,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 197,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 63,9 triệu đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 41,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Trường Thành Group giảm 3,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 146 tỷ đồng, về 4.450,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 4.086 tỷ đồng, chiếm 91,8% tổng tài sản.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 1,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 41,7 tỷ đồng, lên 2.218,2 tỷ đồng và bằng 49,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 301,6 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.916,6 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 26/10, cổ phiếu TTA giảm 410 đồng, về 7.760 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn