TTA: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

TTA: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (mã CK: TTA) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm