Từ số lãi vỏn vẹn 650 triệu đồng nửa đầu năm, một doanh nghiệp thủy điện bất ngờ báo lãi quý 3 tăng vọt lên 90 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 (Nedi2 - mã: ND2) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần 145,4 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm 59% còn gần 117 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, ND2 báo lãi sau thuế gần 90 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với cùng kỳ.

Do quý 1 lỗ nặng, lên tới hơn 18 tỷ đồng và quý 2 ghi nhận lãi chỉ gần 19 tỷ đồng nên luỹ kế 6 tháng, ND2 chỉ còn lãi 646 triệu đồng, trong khi năm ngoái lãi hơn 105 tỷ đồng.

Do đó, trong 9 tháng đầu năm, Nedi 2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 90,4 tỷ đồng, chưa bằng 1 nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ số lãi vỏn vẹn 650 triệu đồng nửa đầu năm, một doanh nghiệp thủy điện bất ngờ báo lãi quý 3 tăng vọt lên 90 tỷ đồng

So với mức kế hoạch đạt 390 tỷ đồng doanh thu và 152,5 tỷ đồng LNST, kết thúc 9 tháng đầu năm, Nedi 2 đã lần lượt hoàn thành 65% và 59% kế hoạch cả năm.

Công ty cho biết do doanh thu điện hoàn toàn phụ thuộc vào thuỷ văn. Nhìn chung, quý 3 năm nay lượng mưa đã tăng cao hơn so với nửa đầu năm.

Tổng tài sản của ND2 tại ngày 30/9/2023 là 1.677 tỷ đồng, giảm khoảng 13 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 94 tỷ lên gần 120 tỷ đồng, trong đó tiền mặt từ mức 8,6 tỷ đồng lên 115,6 tỷ.

Tổng nợ phải trả là 913 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay chiếm phần lớn với 784 tỷ đồng, chiếm 86%. Vốn chủ sở hữu ở mức 764 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn