TYA: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng ESUN

TYA: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng ESUN

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng ESUN như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm