TYA: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Taipei-Fubon

TYA: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Taipei-Fubon

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Taipei-Fubon như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm